Disclaimer

Al onze processen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (‘AVG’) .

Hoewel bij het maken en bijhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt betracht, bestaat er altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. HiMA is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan HiMA. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HiMA.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover HiMA geen controle heeft. HiMA draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Cookies:

De website van HiMA gebruikt cookies, dit zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval bedoeld om je via deze site zo goed mogelijk te bedienen.

Beveiliging persoonsgegevens:

HiMA heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

HiMA verstrekt geen persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of instanties, behalve als de wet zegt dat dit moet.