Wie zijn wij

Hende-i-Medio-Ambiente (HiMA) brengt mensen samen die een groenere, eerlijkere en meer democratische wereld willen.

Bouw samen met ons aan een gezondere toekomst waarin we opkomen voor een samenleving waar ecologie, duurzaamheid en solidariteit met de kwetsbaren en dieren centraal staat.

Strijd hiervoor met ons op democratische en vreedzame wijze.

Een wereld waar iedereen de kans heeft om een ​​waardig leven te leiden op een bewaarde planeet.

Hende-i-Medio-Ambiente (HiMA) streeft naar een samenleving die gebaseerd is op gemeenschapszin en respect voor elkaar, een samenleving waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaars welzijn, terug naar zorgen voor elkaar  van gezinnen, instellingen en van ons burgerschap: niemand mag alleen worden gelaten, nu en in de toekomst.

Curaçao heeft de Sustainable Development Goals (SDG) in 2015 geratificeerd. Daaronder valt het Nationaal Development Plan Curaçao en de National Energy Policy Curaçao.

Dit zijn allemaal nog beleidsplannen, waar in 2023 nog niets van terug is te zien.

Toegang tot een behoorlijke drinkwatervoorziening is ook een van de doelstellingen van de Sustainable Development Goals (SDG). Het recht op drinkwater is een fundamenteel recht. Artikel 11 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten verwoordt dit impliciet. Toch zijn er duizenden mensen op het eiland die geen toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen hebben. Er wordt nog dagelijks afgesloten.

Vereniging Hende-i-Medio-Ambiente (HiMA) is in 2022 een procedure gestart tegen het Land Curacao over het recht op toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor een groep zeer kwetsbare mensen, kinderen en bejaarden. 5 juni 2023 zullen partijen door de rechter weer worden gehoord.